IT-säkerhet

Office Working
IT-säkerhet

Vi säkerställer skyddet för er infrastruktur

Som din säkerhetspartner kan Exalt leverera de tjänster och lösningar inom säkerhet som din verksamhet behöver. Våra specialistkonsulter är de som säkerställer skyddet för ert företags infrastruktur. Med andra ord, vi tar hand om och ansvarar för er säkerhet så att ni kan lägga allt fokus på er kärnverksamhet.
done_all Specialistkonsulter
done_all Långsiktig strategi
done_all Heltäckande skydd

Skydda er information från att försvinna eller komma i fel händer. Ett framgångsrikt säkerhetsarbete bygger på en långsiktig strategi med en återkommande risk- och sårbarhetsanalys som grund. Vi samarbetar med ledande produktleverantörer för att skapa ett heltäckande skydd av era digitala tillgångar oavsett om informationen finns på ert kontor, i molnet eller i era mobila enheter.

Vad kan vi göra för er?

Inom säkerhet kan vi erbjuda följande lösningar:

Intrångsanalys/PEN-tester

Våra certifierade säkerhetskonsulter genomför tester och analyser av er nätverkssäkerhet.

Sandboxing

Genom sofistikerade s.k. sandboxing-lösningar hålls potentiellt skadlig information i karantän och ”detoneras” i en säker testmiljö innan informationen bedöms som säker och skickas vidare till era användare.

VPN/IPSEC

Oavsett om det är för att ansluta till resurser i molnet eller knyta ihop kontor är det viktigt att informationen alltid skyddas genom kryptering.

End point protection

I vårt rörliga samhälle behövs lika bra kontroll på enheter utanför, som på ert nät. Genom ett starkt ändpunktsskydd och MDM säkerställer vi att er säkerhetspolicy efterlevs oavsett var enheten befinner sig.

Incidentdetektering

Oavsett hur gediget och preventivt ert säkerhetsarbete är finns alltid risk för incidenter. Då behövs både system, rutiner och kunskap för att så snabbt och effektivt som möjligt hantera incidenterna.

Specialistkonsulter

Våra specialistkonsulter inom säker kommunikation har stor erfarenhet av förstudie, riskanalys, design, implementation och incidenthantering.

Säkert distansarbete

Idag är distansarbete är en självklar del av vår vardag. Då behövs både strategi och implementation som säkerställer att distansarbetet inte riskerar informationssäkerheten.

Intranätssäkerhet

Den största risken för IT-angrepp finns på insidan av ert nät, där säkerheten oftast är lägst. Därför är det viktigt att stärka upp den interna säkerheten genom rätt strategi, produktval, policys och rutiner.

IoT-säkerhet

I en vardag där fler och fler enhetstyper ansluts till nätverket, ofta enheter som traditionellt inte varit nätanslutna, är det väldigt viktigt att kontrollera att enheterna inte utgör ett hot.

SD-WAN

Ett SD-WAN förenklar både säkra, icke-redundanta, och redundanta sammankopplingar mellan kontor. Men också till molntjänster där applikationer kan lastbalanseras och prioriteras på ett flexibelt och säkert sätt.

SIEM-verktyg

Med ett SIEM-verktyg (Security Information and Event Management) upptäcks och åtgärdas incidenter. Incidenterna prioriteras och hanteras enligt en fastställd rutin som sammanställs i rapporter vilka utgör en grund för ert framtida säkerhetsarbete.

Vill du veta mer?
Hör av dig till Peter Nesz

CTO / Affärsområdeschef Säker Kommunikation
Peter Nesz
Vad mer kan vi erbjuda?

Läs mer om våra andra IT- och nätverkstjänster

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa er med snabbare och säkrare nätverkslösningar?

Kontakta oss, så berättar vi mer.

Ring +46 8 706 76 50